[LOGO]

Galeria Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Fotograficzne relacje z wydarzeń w Bibliotece Śląskiej

Wernisaż wystawy „Jak Polak w Brazylii kolej budował...”

Data imprezy: 16 maja 2019 r.
Wernisaż wystawy „Jak Polak w Brazylii kolej budował... brazylijskie losy rodziny Wierzbowskich”, ekspozycji dokumentującej przebieg budowy najdłuższej w Brazylii linii kolejowej liczącej 314 km, budowanej w latach 1909–1914, przygotowanej w rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Brazylią i Polską.

16 Photos

„Historia Biblii” – cykl wydarzeń towarzyszących ekspozycji

Data imprezy: 6–10 maja 2019 r.
Ekspozycji przygotowanej przez Fundację Areopag, prezentującej historię Pisma Świętego, towarzyszyły: otwarcie wystawy z udziałem Dariusza Czyszczonia, prezesa Fundacji; oprowadzanie po śląsku w wykonaniu Piotra Rzycznioka oraz wykład pt. „Retoryka biblijna”.

20 Photos

„Impresje paprocańskie 2/Sinice” – wernisaż wystawy

Data imprezy: 15 stycznia 2019 r.
Oblicza Jeziora Paprocańskiego w obiektywie Artura Jastrzębskiego – wystawa fotograficzna pt. „Impresje paprocańskie 2/Sinice”.

7 Photos

Finisaż wystawy „Architektura Polska Dzisiaj”

Data imprezy: 10 września 2018 r.
Finisaż wystawy „Architektura Polska Dzisiaj” przygotowanej z inicjatywy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Krakowie we współpracy z Miastem Kraków i Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.

4 Photos

Wernisaż wystawy „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”

Data imprezy: 4 września 2017 r.
Wernisaż wystawy „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” będącej wyborem najciekawszych prac ubiegłorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

16 Photos

„500 lat protestantyzmu na Śląsku” – wernisaż

Data imprezy: 3 kwietnia 2017 r.
Wernisaż wystawy „500 lat protestantyzmu na Śląsku. Wierni w drodze, leśni kaznodzieje, dzieci w modlitwie” w ramach projektu „Reformacja w Europie Środkowo-Wschodniej”.

22 Photos

Wernisaż wystawy fotografii Renaty Weiss i Wojciecha Weissa

Data imprezy: 2 lutego 2017 r.
Wernisaż wystawy „Uchwycona chwila” fotografii Renaty Weiss i Wojciecha Weissa, jej dziadka i Mistrza. Ekspozycja to wyjątkowy pokaz współczesnej fotografii barwnej skonfrontowanej z czarno-białymi kliszami z końca XIX wieku.

18 Photos

„Pamiętamy, będziemy pamiętać...” – wernisaż wystawy

Data imprezy: 5 grudnia 2016 r.
Wernisaż wystawy „Pamiętamy, będziemy pamiętać...”, przygotowanej w 45. rocznicę pożaru Rafinerii Nafty w Czechowicach-Dziedzicach. Ekspozycja została zorganizowana przez Bibliotekę Śląską w Katowicach we współpracy z Miejskim Domem Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, Towarzystwem Przyjaciół Czechowic-Dziedzic i Michałem Kobielą.

29 Photos

Wernisaż wystawy prac/rysunków Krzysztofa Kusia

Data imprezy: 3 października 2016 r.
Wernisaż wystawy prac/rysunków Krzysztofa Kusia z lat 2006–2016.

12 Photos

Ogrody japońskie w fotografii Małgorzaty Wołodźko

Data imprezy: 14 lipca 2016 r.
Wernisaż wystawy połączony z prelekcją autorki pt. „Spacerem po ogrodach japońskich”.

18 Photos