[LOGO]

Galeria Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Fotograficzne relacje z wydarzeń w Bibliotece Śląskiej

Promocja albumu „Stadion Śląski. Kocioł Czarownic – 1956–2018”

Data imprezy: 23 kwietnia 2018 r.
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – promocja albumu „Stadion Śląski. Kocioł Czarownic – 1956–2018”, spotkanie z autorami monografii: Pawłem Czado, Jerzym Górą, Henrykiem Grzonką, Wojciechem Krzystankiem i Adamem Pawlickim. Gośćmi byli także sportowcy: Józef Gawliczek, Zygmunt Hanusik, Kazimierz Mieleszczyk, Stanisław Oślizło, Antoni Piechniczek i Andrzej Wyglenda.

38 Photos

Śląski Witraż – spotkanie z dr. Krystianem Węgrzynkiem

Data imprezy: 17 kwietnia 2018 r.
„Śląski Witraż” – cykl spotkań z autorami Wydawnictwa Naukowego „Śląsk”. Gościem spotkania był dr Krystian Węgrzynek, autor książki „Języki mitu, historii, religii w literaturze na Górnym Śląsku”. Spotkanie poprowadził dr Tadeusz Sierny.

8 Photos

prof. Stanisław S. Nicieja: „Kresowa Atlantyda. Tom 10”

Data imprezy: 12 marca 2018 r.
Spotkanie z autorem prof. Stanisławem S. Nicieją i promocja 10. tomu „Kresowej Atlantydy” z cyklu „Historia i mitologia miast kresowych. Złoczów, Zadwórze, Kozaki, Gańczary, Łanowce, Zasmyki”. Wydarzeniu towarzyszyło otwarcie wystawy „Lwów i Niepodległa” ze zbiorów prywatnych członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – Oddział Katowice oraz Biblioteki Śląskiej oraz występ solistów X Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach.

19 Photos

Rafał Monita: Sztambuch Michała Jagiełły

Data imprezy: 1 lutego 2018 r.
Promocja książki „Sztambuch Michała Jagiełły” zawierającej wspomnienia poświęcone Michałowi Jagielle oraz spotkanie z Rafałem Monitą.

24 Photos

Promocja publikacji „Na rozdrożach literatury”

Data imprezy: 4 grudnia 2017 r.
Promocja zbioru studiów poświęconych literaturze niemieckojęzycznej pt. „Na rozdrożach literatury. Wokół badań komparatystycznych nad literaturą i kulturą niemieckojęzyczną” pod red. dr hab. prof. UŚ Renaty Dampc-Jarosz i dr. hab. Zbigniewa Feliszewskiego.

12 Photos

Bogumiła Żongołłowicz: Konsul

Data imprezy: 17 października 2017 r.
Spotkanie z Bogumiłą Żongołłowicz, autorką książki „Konsul” – biografia Władysława Noskowskiego, dziennikarza, krytyka muzycznego, sekretarza Ignacego Paderewskiego, honorowego konsula generalnego RP w Australii i Nowej Zelandii.

12 Photos

Śląski Witraż – spotkanie z prof. Adamem Lisikiem

Data imprezy: 10 października 2017 r.
„Śląski Witraż” – cykl spotkań z autorami Wydawnictwa Naukowego „Śląsk”. Gościem spotkania był prof. Adam Lisik, autor książki „Symbolika w architekturze sakralnej”. Spotkanie poprowadzili dr inż. arch. Romuald Loegler i ks. dr Leszek Makówka.

28 Photos

Maciej Pinkwart: Zakopane Henryka Sienkiewicza

Data imprezy: 20 września 2017 r.
Spotkanie z Maciejem Pinkwartem, filologiem, historykiem, publicystą, pisarzem i pedagogiem oraz promocja publikacji autora „Zakopane Henryka Sienkiewicza”.

12 Photos

Śląski Witraż – spotkanie z dr. hab. Michałem Skopem

Data imprezy: 6 czerwca 2017 r.
„Śląski Witraż” – cykl spotkań z autorami Wydawnictwa Naukowego „Śląsk”. Gościem spotkania był dr hab. Michał Skop, autor książki „Literatura niemiecka w publicystyce Wilhelma Szewczyka”. Spotkanie poprowadził prof. Marian Kisiel.

18 Photos

Śląski Witraż – spotkanie z Marią Pańczyk-Pozdziej

Data imprezy: 22 maja 2017 r.
„Śląski Witraż” – cykl spotkań z autorami Wydawnictwa Naukowego „Śląsk”. Gościem spotkania była Maria Pańczyk-Pozdziej, autorka książki „Zapisane w eterze. Mój Śląsk, moja Polska, moje radio”. Spotkanie poprowadziła red. Anna Sekudewicz-Rączaszek.

28 Photos