[LOGO]

Galeria Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Fotograficzne relacje z wydarzeń w Bibliotece Śląskiej

Konferencja „Odmiany wolności w życiu i twórczości Zofii Kossak”

Data imprezy: 15 maja 2018 r.
Konferencja pt. „Odmiany wolności w życiu i twórczości Zofii Kossak” zorganizowana przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Opolu oraz Bibliotekę Śląską w Katowicach.

16 Photos

Ekumeniczne Dni Biblii 2018 – sympozjum

Data imprezy: 19 kwietnia 2018 r.
Sympozjum w ramach Ekumenicznych Dni Biblii. W programie m.in. wykłady ks. prof. dr. hab. Józefa Kozyry i dk. dr. Leszka Jańczuka. Prowadzenie ks. dr Adam Palion.

11 Photos

XII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Regionalistów

Data imprezy: 8 marca 2018 r.
XII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Regionalistów „Odzyskanie Niepodległości 1918 a sprawa Śląska” przygotowane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, Bractwo Oświatowe Związku Górnośląskiego oraz Bibliotekę Śląską.

32 Photos

Colloquium nt. Przyszłość śląskich miast 2018

Data imprezy: 28 lutego 2018 r.
„Nowa urbanizacja na starym podłożu. Colloquium nt. Przyszłość śląskich miast” w ramach obchodów jubileuszu 60-lecia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.

34 Photos

Konferencja „Doświadczenie archiwum: pismo, ciało, pamięć” (3)

Data imprezy: 8 grudnia 2017 r.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Doświadczenie archiwum: pismo, ciało, pamięć" organizowana przez Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Bibliotekę Śląską – dzień 3.

16 Photos

Konferencja „Doświadczenie archiwum: pismo, ciało, pamięć” (2)

Data imprezy: 7 grudnia 2017 r.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Doświadczenie archiwum: pismo, ciało, pamięć" organizowana przez Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Bibliotekę Śląską – dzień 2.

35 Photos

Konferencja „Doświadczenie archiwum: pismo, ciało, pamięć” (1)

Data imprezy: 6 grudnia 2017 r.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Doświadczenie archiwum: pismo, ciało, pamięć" organizowana przez Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Bibliotekę Śląską – dzień 1.

24 Photos

Konferencja naukowa „Poetus literarus” – dzień II

Data imprezy: 20 października 2017 r.
Międzynarodowa konferencja naukowa „Poetus literarus. Heinrich Böll zum 100. geburtstag”, organizowana z okazji setnej rocznicy urodzin niemieckiego noblisty Heinricha Bölla (1917–1986) – dzień II.

28 Photos

Konferencja naukowa „Poetus literarus” – dzień I

Data imprezy: 19 października 2017 r.
Międzynarodowa konferencja naukowa „Poetus literarus. Heinrich Böll zum 100. geburtstag”, organizowana z okazji setnej rocznicy urodzin niemieckiego noblisty Heinricha Bölla (1917–1986) – dzień I.

30 Photos

Konferencja z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się 2017

Data imprezy: 14 października 2017 r.
X Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających Się (ISAD) na temat „Nowe podejścia diagnostyczno-terapeutyczne (teoretyczne i praktyczne) w dysfluencji mowy”.

30 Photos