[LOGO]

Galeria Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Fotograficzne relacje z wydarzeń w Bibliotece Śląskiej

Konferencja naukowa:

Data imprezy: 9 września 2009 r.
IX Katowicka Konferencja Naukowa na temat: "Tradycje i dziedzictwo górnicze na obszarze Katowic z perspektywy XXI wieku". Otwarcie konferencji i jej pierwsza część miały miejsce w gmachu Biblioteki.
Współorganizatorzy konferencji: Muzeum Historii Katowic, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach

13 Photos

Józef Rymer - pierwszy włodarz polskiego Śląska

Data imprezy: 3 czerwca 2009 r.
Sesja naukowa Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. W. Roździeńskiego, zatytułowana: "Józef Rymer – pierwszy włodarz polskiego Śląska".

6 Photos

Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym

Data konferencji: 26–27 marca 2009 r.
Ogólnopolska konferencja naukowa "Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym" zorganizowana we współpracy z Instytutem Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich.

49 Photos

Serbołużyckie Seminarium Literackie

Data imprezy: 17 października 2008 r.
Seminarium zorganizowane z udziałem gości ze Związku Artystów Serbołużyckich, literatów, dziennikarzy, animatorów kultury z Budziszyna.

35 Photos

Wpływ myśli hermetycznej Jakoba Boehmego na życie i twórczość Adama Mickiewicza

Data imprezy: 10 października 2008 r.
Międzynarodowa konferencja naukowa "Wpływ myśli hermetycznej Jakoba Boehmego na życie i twórczość Adama Mickiewicza".

59 Photos

Dzień Hermana Melville'a

Data imprezy: 23 kwietnia 2008 r.
Z okazji Światowego Dnia Książki zorganizowano w Bibliotece Dzień Hermana Melville'a. W ramach obchodów wykłady wygłosili: prof. Lyon Evans (Viterbo University, Wisconsin, USA), Susan Parker-Burns – Konsul ds. Prasy i Kultury Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie, dr Paweł Jędrzejko (Uniwersytet Śląski), dr Michał Derda-Nowakowski (Wydawnictwo ExMachina). Obchodom towarzyszył koncert zespołu Banana Boat: "Szanta między tradycją a współczesnością". Współorganizatorami imprezy były: Wydawnictwo Sonia Draga, Wydawnictwo ExMachina. Honorowy patronat sprawował Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie.

41 Photos

O tych, co odeszli – sesja naukowa

Data imprezy: 17 kwietnia 2008 r.
Szóste spotkanie z cyklu: "Śląscy uczeni – O tych, co odeszli". Współorganizator: Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół nauk im. Walentego Roździeńskiego w Katowicach.

24 Photos

Jak być kobietą 50+

Data imprezy: 3 marca 2008 r.
Spotkanie z cyklu "Nasze pory roku", adresowanego do osób dojrzałych, poszukujących ciekawych form spędzania wolnego czasu. Gośćmi spotkania byli: senator Krystyna Bochenek, Janina Nasierowska (fotograf, autorka albumu "Krystyną być..."), Kinga Kordas (psycholog), Bogdan Widera, Lucyna Smykowska oraz Beata Tomanek (dziennikarka Radia Katowice i autorka cyklu "Nasze pory roku").

23 Photos

Europa bez granic

Data imprezy: 7 grudnia 2007 r.
W ramach cyklu "Europa bez granic" odbyła sie konferencja "Wypromuj nasz kraj". W trakcie spotkania wysłuchano wystąpień majora Cezarego Zaborskiego (przedstawiciela straży granicznej) i prof. Genowefy Grabowskiej (posłanki do Parlamentu Europejskiego). Uczestnicy wzięli udział w konkursie "Wypromuj nasz kraj".

29 Photos

Oblicza komunikacji

Data imprezy: 6–7 listopada 2007 r.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"Oblicza komunikacji – współczesne strategie komunikacyjne w dobie rozwoju technologii informacyjnych".
Organizatorzy: Biblioteka Śląska w Katowicach; Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Katowicach; Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych oraz Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej.

83 Photos