[LOGO]

Galeria Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Fotograficzne relacje z wydarzeń w Bibliotece Śląskiej

Ekumeniczne Dni Biblii 2017 – sympozjum

Data imprezy: 23 marca 2017 r.
Sympozjum w ramach Ekumenicznych Dni Biblii. W programie m.in. wykłady prof. dr. hab. Jakuba Slawika i ks. dr. Dawida Ledwonia. Prowadzenie ks. dr Adam Palion.

12 Photos

Konferencja „Zmierz się z historią. Wittenberga 2017”

Data imprezy: 4 marca 2017 r.
Międzynarodowa konferencja „Zmierz się z historią. Wittenberga 2017”, którą patronatem objęli: dr Marcin Krupa, (prezydent Miasta Katowice), JE ks. abp Wiktor Skworc (zwierzchnik archidiecezji katowickiej Kościoła Rzymskokatolickiego), ks. bp dr Marian Niemiec (zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego).

16 Photos

Colloquium nt. Przyszłość śląskich miast 2017

Data imprezy: 22 lutego 2017 r.
„Kluczowe koncepty kształtujące współczesne miasto. Colloquium nt. Przyszłość śląskich miast” pod honorowym patronatem Wojciecha Saługi, Marszałka Województwa Śląskiego oraz prof. Józefa Dubińskiego, Prezesa Oddziału PAN w Katowicach.

28 Photos

Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śl. 2016 (II)

Data imprezy: 5 listopada 2016 r.
Drugi dzień posiedzenia polsko-czeskiej Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich. Konferencja skupia władze rektorskie uczelni Ostrawy, Opawy, Wrocławia, Opola i Katowic.

24 Photos

Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śl. 2016 (I)

Data imprezy: 4 listopada 2016 r.
Pierwszy dzień posiedzenia polsko-czeskiej Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich 2016. Konferencja skupia władze rektorskie uczelni Ostrawy, Opawy, Wrocławia, Opola i Katowic.

42 Photos

Konferencja z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się 2016

Data imprezy: 17 października 2015 r.
IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających Się (ISAD) na temat „O kierunkach badań nad współczesnymi rozwiązaniami technologicznymi na polu terapii dysfluencji mowy”.

16 Photos

Apiterapia – konferencja 2016

Data imprezy: 15 października 2016 r.
IV Krajowa Konferencja Naukowa pt. „Apiterapia – jej stan obecny i nadzieje na przyszłość” przygotowana z okazji XXV-lecia Polskiej Fundacji Apiterapii.

28 Photos

Konferencja „Polsko-łużycko-niemieckie kontakty kulturalne”

Data imprezy: 7-8 października 2016 r.
Konferencja „Polsko-łużycko-niemieckie kontakty kulturalne” przygotowana przez Instytuty Filologii Germańskiej i Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie im. Wilhelma Szewczyka oraz Bibliotekę Śląską.

20 Photos

VIII Interdyscyplinarna Naukowa Konferencja Logopedyczna

Data imprezy: 17 czerwca 2016 r.
W ramach Logopedycznych Dni Uniwersytetu Śląskiego odbyła się VIII Interdyscyplinarna Naukowa Konferencja Logopedyczna pt. „Postępowanie logopedyczne w perspektywie tradycji i nowoczesności”.

48 Photos

Udział 2. Korpusu Polskiego w wyzwoleniu Monte Cassino – konferencja

Data imprezy: 18 maja 2016 r.
Międzynarodowa konferencja naukowa „Udział 2. Korpusu Polskiego w wyzwoleniu Monte Casino” przygotowana przez Stowarzyszenie Dante Alighieri w Katowicach we współpracy z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie i Biblioteką Śląską w Katowicach.

38 Photos