[LOGO]

Galeria Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Fotograficzne relacje z wydarzeń w Bibliotece Śląskiej

„Dziedzictwo Kulturowe Reformacji” – dzień II

Data imprezy: 22 czerwca 2017 r.
Konferencja „Dziedzictwo Kulturowe Reformacji na Śląsku po 1945 r.” – w II dniu konferencji poruszono zagadnienia dotyczące mediów.

20 Photos

„Dziedzictwo Kulturowe Reformacji” – dzień I

Data imprezy: 21 czerwca 2017 r.
Konferencja „Dziedzictwo Kulturowe Reformacji na Śląsku po 1945 r.” – w I dniu konferencji poruszono zagadnienia dotyczące teologii, muzyki, szkolnictwa i literatury.

27 Photos

Ekumeniczne Dni Biblii 2017 – sympozjum

Data imprezy: 23 marca 2017 r.
Sympozjum w ramach Ekumenicznych Dni Biblii. W programie m.in. wykłady prof. dr. hab. Jakuba Slawika i ks. dr. Dawida Ledwonia. Prowadzenie ks. dr Adam Palion.

12 Photos

Konferencja „Zmierz się z historią. Wittenberga 2017”

Data imprezy: 4 marca 2017 r.
Międzynarodowa konferencja „Zmierz się z historią. Wittenberga 2017”, którą patronatem objęli: dr Marcin Krupa, (prezydent Miasta Katowice), JE ks. abp Wiktor Skworc (zwierzchnik archidiecezji katowickiej Kościoła Rzymskokatolickiego), ks. bp dr Marian Niemiec (zwierzchnik diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego).

16 Photos

I Colloquium nt. Przyszłość śląskich miast

Data imprezy: 22 lutego 2017 r.
„Kluczowe koncepty kształtujące współczesne miasto” – I Colloquium nt. Przyszłość śląskich miast pod honorowym patronatem Wojciecha Saługi, Marszałka Województwa Śląskiego oraz prof. Józefa Dubińskiego, Prezesa Oddziału PAN w Katowicach.

28 Photos

Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śl. 2016 (II)

Data imprezy: 5 listopada 2016 r.
Drugi dzień posiedzenia polsko-czeskiej Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich. Konferencja skupia władze rektorskie uczelni Ostrawy, Opawy, Wrocławia, Opola i Katowic.

24 Photos

Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śl. 2016 (I)

Data imprezy: 4 listopada 2016 r.
Pierwszy dzień posiedzenia polsko-czeskiej Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich 2016. Konferencja skupia władze rektorskie uczelni Ostrawy, Opawy, Wrocławia, Opola i Katowic.

42 Photos

Konferencja z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się 2016

Data imprezy: 17 października 2015 r.
IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających Się (ISAD) na temat „O kierunkach badań nad współczesnymi rozwiązaniami technologicznymi na polu terapii dysfluencji mowy”.

16 Photos

Apiterapia – konferencja 2016

Data imprezy: 15 października 2016 r.
IV Krajowa Konferencja Naukowa pt. „Apiterapia – jej stan obecny i nadzieje na przyszłość” przygotowana z okazji XXV-lecia Polskiej Fundacji Apiterapii.

28 Photos

Konferencja „Polsko-łużycko-niemieckie kontakty kulturalne”

Data imprezy: 7-8 października 2016 r.
Konferencja „Polsko-łużycko-niemieckie kontakty kulturalne” przygotowana przez Instytuty Filologii Germańskiej i Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie im. Wilhelma Szewczyka oraz Bibliotekę Śląską.

20 Photos