[LOGO]

Galeria Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Fotograficzne relacje z wydarzeń w Bibliotece Śląskiej

Magia Kolorów 2017

Data imprezy: 7 grudnia 2017 r.
Wernisaż wystawy prac zgłoszonych na IX Regionalny Konkurs „Magia Kolorów” dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

16 Photos

Konwersatorium Biblioteki Śląskiej - listopad 2017

Data imprezy: listopad 2017 r.
Zajęcia dla seniorów w ramach Konwersatorium Biblioteki Śląskiej.

34 Photos

Konwersatorium Biblioteki Śląskiej - październik 2017

Data imprezy: październik 2017 r.
Zajęcia dla seniorów w ramach Konwersatorium Biblioteki Śląskiej.

34 Photos

Konwersatorium Biblioteki Śląskiej - wrzesień 2017

Data imprezy: wrzesień 2017 r.
Zajęcia dla seniorów w ramach Konwersatorium Biblioteki Śląskiej.

32 Photos

Warsztaty i spotkania

Data imprezy: styczeń - czerwiec 2017 r.
Warsztaty i spotkania edukacyjne dla podopiecznych Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym „Szansa" w Katowicach.

18 Photos

Konwersatorium Biblioteki Śląskiej - czerwiec 2017

Data imprezy: czerwiec 2017 r.
Zajęcia dla seniorów w ramach Konwersatorium Biblioteki Śląskiej.

36 Photos

Ilustracje do wierszy Juliana Tuwima

Data imprezy: 8 czerwca 2017 r.
Wernisaż wystawy prac osób niepełnosprawnych intelektualnie, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłowicach. Spotkaniu towarzyszył pokaz przedstawienia „Ptasie Radio", oraz występ zespołu wokalno-instrumentalnego.

12 Photos

Wernisaż wystawy prac uczniów ZSZS nr 6 w Katowicach - 2017

Data imprezy: 6 czerwca 2017 r.
Wernisaż wystawy ceramiki i rysunku uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach.

18 Photos

Wernisaż wystawy prac uczniów ZSS nr 10 w Katowicach

Data imprezy: 1 czerwca 2017 r.
Wernisaż wystawy prac plastycznych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 10
w Katowicach.

8 Photos

Konwersatorium Biblioteki Śląskiej - maj 2017

Data imprezy: maj 2017 r.
Zajęcia dla seniorów w ramach Konwersatorium Biblioteki Śląskiej.

30 Photos