[LOGO]

Galeria Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Fotograficzne relacje z wydarzeń w Bibliotece Śląskiej

Spotkanie finałowe projektu „Pola widzenia książki – kontynuacja”

Data imprezy: 15 listopada 2018 r.
W spotkaniu popularyzującym rezultaty projektu „Pola widzenia książki – kontynuacja”, dofinansowanego przez MKiDN, wzięli udział partnerzy lokalni i przedstawiciele instytucji kultury z Polski i Europy.

17 Photos

Miastokolaż – akcja artystyczna „Pola widzenia książki – kontynuacja”

Data imprezy: 15 listopada 2018 r.
Prezentacja twórczości „Grupy Brzuch” (Betina Bożek, Anna Kubik i Weronika Stencel). W Galerii Tymczasowej w Domu Oświatowym BŚ powstała wystawa „Galaktyka Utyka”, na której zostały pokazane projekty książek ilustracyjnych, albumy z kolażami, grafikami i zdjęciami. Akcję zorganizowano w ramach projektu „Pola widzenia książki – kontynuacja” dofinansowanego przez MKiDN.

16 Photos

Akcja artystyczno-literacka – „Pola widzenia książki – kontynuacja”

Data imprezy: 24 października 2018 r.
Akcja artystyczno-literacka polegała na utworzeniu typograficznego kolażu z wypowiedzi Alberta Einsteina. Następnie obraz został przeniesiony na płótno w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach. Prowadzenie: Piotr Szewczyk. Akcję zorganizowano w ramach projektu „Pola widzenia książki – kontynuacja” dofinansowanego przez MKiDN.

17 Photos

Plener miejski – akcja artystyczna „Pola widzenia książki – kontynuacja”

Data imprezy: 19 października 2018 r.
Plener malarski poprowadzony przez artystkę Joannę Heydę-Rumin w otwartej przestrzeni miasta, w lokalizacji niekojarzonej wcześniej z tego typu działaniami (park przed Biblioteką Śląską). Akcję zorganizowano w ramach projektu „Pola widzenia książki – kontynuacja” dofinansowanego przez MKiDN.

17 Photos

Od-głosy – akcja artystyczna „Pola widzenia książki – kontynuacja”

Data imprezy: 8 października 2018 r.
Przedsięwzięcie zakładające pobudzenie wrażliwości dziecka oraz wykorzystanie jego naturalnej ekspresji przez stworzenie audiosfery wypełnionej odgłosami zwierząt. Praca miała wymiar ekologiczny, społeczny i artystyczny. Koncepcja i prowadzenie: Paulina Walczak-Hańderek. Akcję zorganizowano w ramach projektu „Pola widzenia książki – kontynuacja” dofinansowanego przez MKiDN.

14 Photos

Słowa w mieście – akcja artystyczna „Pola widzenia książki – kontynuacja”

Data imprezy: 15 września 2018 r.
Miejsce: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast”, ul. Zawiszy Czarnego 8, Katowice
Uczestnicy warsztatów artystycznych prowadzonych przez Irenę Imańską przygotowali wspólnie z artystką happening. Przedsięwzięcie zrealizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci i Młodzieży „Korczak” w ramach projektu „Pola widzenia książki – kontynuacja” dofinansowanego przez MKiDN.

17 Photos

Wycieczki miejskie – „Pola widzenia książki – kontynuacja”

Data imprezy: maj–listopad 2018 r.
Wędrówki miejskie śladami Alfreda Szklarskiego prowadzili znawcy twórczości autora i katowickiej architektury. Wycieczki, połączone ze zwiedzaniem gabinetu pisarza w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej, organizowano od maja do listopada 2018 r. w ramach projektu „Pola widzenia książki – kontynuacja” dofinansowanego przez MKiDN.

17 Photos

Literatura / znak – warsztaty „Pola widzenia książki – kontynuacja”

Data imprezy: maj–listopad 2018 r.
Zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej dotyczyły dwóch języków wizualnych – piktografii (języka znaków rysunkowych) i typografii (języka znaków literowych i nieliterowych). Prowadzenie: Małgorzata Jabłońska. Warsztaty odbywały się w ramach projektu „Pola widzenia książki – kontynuacja” dofinansowanego przez MKiDN.

17 Photos

Literatura / sztuka – warsztaty „Pola widzenia książki – kontynuacja”

Data imprezy: maj–listopad 2018 r.
Spotkania warsztatowe poświęcone literaturze pięknej w połączeniu z innymi dziedzinami sztuki. Przedsięwzięcie realizowane było we współpracy z Polskim Komitetem Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę INSEA. Prowadzenie: Irena Imańska. Warsztaty odbywały się w ramach projektu „Pola widzenia książki – kontynuacja” dofinansowanego przez MKiDN.

17 Photos

Literatura / podróż – warsztaty „Pola widzenia książki – kontynuacja”

Data imprezy: maj–listopad 2018 r.
Celem zajęć było stworzenie stałej grupy odbiorców, skupionej wokół Gabinetu Alfreda Szklarskiego, która będzie miała okazję pogłębić swoje zainteresowanie twórczością pisarza, a także odnaleźć inspiracje związane z szeroko rozumianą tematyką podróżniczą i badaniami antropologicznymi. Prowadzenie: Mateusz Świstak. Warsztaty odbywały się w ramach projektu „Pola widzenia książki – kontynuacja” dofinansowanego przez MKiDN.

17 Photos