[LOGO]

Galeria Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Fotograficzne relacje z wydarzeń w Bibliotece Śląskiej

Klub Miłośników Podróżowania im. Alfreda Szklarskiego 11

Data imprezy: 13 lutego 2017 r.
Opis: Cykl warsztatów antropologicznych dla młodzieży, w połączeniu z literaturą. Celem zajęć jest stworzenie stałej grupy odbiorców, skupionej wokół Gabinetu Alfreda Szklarskiego, która w trakcie warsztatów będzie miała okazję pogłębić swoje zainteresowanie twórczością pisarza, ale również odnaleźć nowe inspiracje i pomysły związane z szeroko rozumianą tematyką podróżniczą i badaniami antropologicznymi. Prowadzenie: Mateusz Świstak.

10 Photos

Muzykoczytanie 15

Data imprezy: 10 lutego 2017 r.
Opis: Całoroczne warsztaty z Adamem Skrobolem oparte o literaturę piękną i muzykę dla dzieci i młodzieży, przygotowane we współpracy z Polskim Komitetem Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę – INSEA. Warsztaty polegać będą na wkroczeniu w świat baśni – symboli i archetypów, które kształtują naszą wyobraźnię i psychikę.

10 Photos

Graficzne znaki 5

Data imprezy: 9 lutego 2017 r.
Opis: Spotkania warsztatowe z Krzysztofem Ruminem oscylują wokół grafiki oraz możliwości wykorzystania tej techniki w kontekście książki. Uczestnicy będą posługiwali się takimi technikami, jak linoryt i sucha igła. Zajęcia zakończy wykonanie (za pomocą prasy) odbitek druku wklęsłego i wypukłego.

7 Photos

Opowieści symboliczne 4

Data imprezy: 8 lutego 2017 r.
Opis: Zajęcia dla młodzieży poświęcone odkrywaniu na nowo baśniowego świata. Zarówno tego zamkniętego w klasycznych utworach braci Grimmów czy Charles’a Perraulta, jak i tego, który mieszka głęboko w nas. Prowadzenie: Mateusz Świstak

11 Photos

Dźwiękomalowanie 45 – koncert dla dzieci

Data imprezy: 8 lutego 2017 r.
Opis: Koncert muzyki klasycznej w ramach cyklu Dźwiękomalowanie (przy współpracy z Instytucją Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia).

8 Photos

Opowieści obrazkowe, opowieści tekstowe 5

Data imprezy: 7 lutego 2017 r.
Opis: Cykl warsztatów projektowych dla młodzieży gimnazjalnej. Spotkania zmierzają do poszerzenia obszaru wiedzy i refleksji o – jak pisał Adrian Frutiger – „człowieku i jego znakach”. Warsztaty zbudowane są wokół dwóch języków wizualnych – piktografii (języka znaków rysunkowych) i typografii (języka znaków literowych i nieliterowych, obecnych w alfabecie). Prowadzenie: Małgorzata Jabłońska.

10 Photos

Czytanie Sztuki 81

Data imprezy: 3 lutego 2017 r.
Opis: Warsztaty artystyczno-literackie dla dzieci i młodzieży, zorganizowane we współpracy z Polskim Komitetem Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę  INSEA i zewnętrznymi edukatorami. Prowadzenie: Irena Imańska.

11 Photos

Alchemia słów 10

Data imprezy: 31 stycznia 2017 r.
Opis: Warsztaty literackie adresowane do piszących i niepiszących, utalentowanych i nieutalentowanych. Celem bezpośrednim zajęć jest nabycie koniecznej wiedzy o literaturze, a cele pośrednie to: rozwój ekspresji twórczej i doskonalenie świadomości siły słowa. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska

10 Photos

Siła różnorodności – Zima w mieście

Data imprezy: 16-20 stycznia 2017 r.
Opis:. W ramach akcji „Zima w mieście” – odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży – „Siła różnorodności”. Odbyły się zajęcia projektowe, teatralne, ruchowo-taneczne, literackie i dizajnerskie.

11 Photos

Klub Miłośników Podróżowania im. Alfreda Szklarskiego 10

Data imprezy: 12 stycznia 2017 r.
Opis: Cykl warsztatów antropologicznych dla młodzieży, w połączeniu z literaturą. Celem zajęć jest stworzenie stałej grupy odbiorców, skupionej wokół Gabinetu Alfreda Szklarskiego, która w trakcie warsztatów będzie miała okazję pogłębić swoje zainteresowanie twórczością pisarza, ale również odnaleźć nowe inspiracje i pomysły związane z szeroko rozumianą tematyką podróżniczą i badaniami antropologicznymi. Prowadzenie: Mateusz Świstak.

10 Photos