[LOGO]

Galeria Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Fotograficzne relacje z wydarzeń w Bibliotece Śląskiej

Literatura / znak – warsztaty „Pola widzenia książki – kontynuacja”

Data imprezy: maj–listopad 2018 r.
Zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej dotyczyły dwóch języków wizualnych – piktografii (języka znaków rysunkowych) i typografii (języka znaków literowych i nieliterowych). Prowadzenie: Małgorzata Jabłońska. Warsztaty odbywały się w ramach projektu „Pola widzenia książki – kontynuacja” dofinansowanego przez MKiDN.

17 Photos

Literatura / sztuka – warsztaty „Pola widzenia książki – kontynuacja”

Data imprezy: maj–listopad 2018 r.
Spotkania warsztatowe poświęcone literaturze pięknej w połączeniu z innymi dziedzinami sztuki. Przedsięwzięcie realizowane było we współpracy z Polskim Komitetem Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę INSEA. Prowadzenie: Irena Imańska. Warsztaty odbywały się w ramach projektu „Pola widzenia książki – kontynuacja” dofinansowanego przez MKiDN.

17 Photos

Literatura / podróż – warsztaty „Pola widzenia książki – kontynuacja”

Data imprezy: maj–listopad 2018 r.
Celem zajęć było stworzenie stałej grupy odbiorców, skupionej wokół Gabinetu Alfreda Szklarskiego, która będzie miała okazję pogłębić swoje zainteresowanie twórczością pisarza, a także odnaleźć inspiracje związane z szeroko rozumianą tematyką podróżniczą i badaniami antropologicznymi. Prowadzenie: Mateusz Świstak. Warsztaty odbywały się w ramach projektu „Pola widzenia książki – kontynuacja” dofinansowanego przez MKiDN.

17 Photos

Literatura / muzyka ludowa – warsztaty „Pola widzenia książki – kontynuacja”

Data imprezy: maj–listopad 2018 r.
Uczestnicy zajęć poznawali polskie tańce tradycyjne i towarzyszącą im muzykę, mieli okazję zobaczyć instrumenty ludowe – także te uwiecznione w literaturze. Prowadzenie: Jakub Fedak i Iga Fedak. Warsztaty odbywały się w ramach projektu „Pola widzenia książki – kontynuacja” dofinansowanego przez MKiDN.

17 Photos

Literatura / kreatywne pisanie – warsztaty „Pola widzenia książki – kontynuacja”

Data imprezy: maj–listopad 2018 r.
Zajęcia – adresowane do piszących i niepiszących, utalentowanych i nieutalentowanych – służyły popularyzacji wiedzy o literaturze, rozwijaniu ekspresji twórczej i doskonaleniu świadomości siły słowa. Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska. Warsztaty odbywały się w ramach projektu „Pola widzenia książki – kontynuacja” dofinansowanego przez MKiDN.

16 Photos

Literatura / grafika – warsztaty „Pola widzenia książki – kontynuacja”

Data imprezy: maj–listopad 2018 r.
Spotkania warsztatowe oscylujące wokół grafiki oraz możliwości wykorzystania jej w kontekście książki. Uczestnicy tworzyli własne ekslibrisy, posługując się takimi technikami, jak linoryt i sucha igła. Prowadzenie: Joanna Heyda-Rumin i Krzysztof Rumin. Warsztaty odbywały się w ramach projektu „Pola widzenia książki – kontynuacja” dofinansowanego przez MKiDN.

17 Photos

Literatura / dizajn – warsztaty „Pola widzenia książki – kontynuacja”

Data imprezy: maj–listopad 2018 r.
Zajęcia dla młodzieży poświęcone literaturze i projektowaniu. Ich tematem była książka jako obiekt – przemyślana konstrukcja znaczeń tekstowych i pozatekstowych. Prowadzenie: Aneta Hąc. Warsztaty odbywały się w ramach projektu „Pola widzenia książki – kontynuacja” dofinansowanego przez MKiDN.

17 Photos

Literatura / baśń – warsztaty „Pola widzenia książki – kontynuacja”

Data imprezy: maj–listopad 2018 r.
Zajęcia dla młodzieży poświęcone odkrywaniu na nowo baśniowego świata, zarówno tego zamkniętego w klasycznych utworach braci Grimm czy Charles’a Perraulta, jak i tego, który mieszka głęboko w nas. Prowadzenie: Mateusz Świstak. Warsztaty odbywały się w ramach projektu „Pola widzenia książki – kontynuacja” dofinansowanego przez MKiDN.

17 Photos

Dźwiękomalowanie 54 – koncert dla dzieci

Data imprezy: 28 lutego 2018 r.
Koncert muzyki klasycznej w ramach cyklu Dźwiękomalowanie (przy współpracy z Instytucją Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia).

5 Photos

Literatura-dizajn 1

Data imprezy: 19 lutego 2018 r.
Warsztaty dla młodzieży na styku literatury i projektowania. Ośrodkiem zajęć była książka jako obiekt – przemyślana, wręcz architektoniczna budowla znaczeń tekstowych i pozatekstowych. Uczestnicy poznali zjawisko książki artystycznej, spróbowali swoich sił w roli projektantów książki. Prowadzenie: Aneta Hąc.

15 Photos