[LOGO]

Galeria Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Fotograficzne relacje z wydarzeń w Bibliotece Śląskiej

Pola widzenia książki – Literatura/Sztuka 4

Data imprezy: 24 listopada 2017 r.
Spotkania warsztatowe poświęcone literaturze pięknej w połączeniu z innymi dziedzinami – fotografią, sztukami wizualnymi, filmem, animacją, muzyką i dizajnem. Szczególnie istotnym kontekstem działań były aktualne wystawy prezentowane w Galerii Intymnej. Prowadzenie: Irena Imańska. Warsztaty realizowane w ramach projektu „Pola widzenia książki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

8 Photos

Pola widzenia książki – Literatura/Grafika 5

Data imprezy: 19 listopada 2017 r.
Spotkania warsztatowe oscylujące wokół grafiki oraz możliwości wykorzystania tej techniki w kontekście książki. Uczestnicy posługiwali się takimi technikami, jak linoryt i sucha igła. Prowadzenie: Krzysztof Rumin. Warsztaty realizowane w ramach projektu „Pola widzenia książki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

6 Photos

Pola widzenia książki – Literatura/Taniec 7

Data imprezy: 11 listopada 2017 r.
Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się, czym jest kultura ludowa, zobaczyli jak często w literaturze pojawiają się odwołania do niej i jak jest ona przedstawiana. Uczniowie zdobyli wiedzę o polskich tańcach i muzyce ludowej, nauczyli się szukać informacji o nich, jak również poznali w praktyce przykłady polskich tańców tradycyjnych oraz muzykę, która im towarzyszy. Prowadzenie: Jakub Fedak. Warsztaty realizowane w ramach projektu „Pola widzenia książki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

14 Photos

Pola widzenia książki – Literatura/Podróż 5

Data imprezy: 11 listopada 2017 r.
Celem zajęć było stworzenie stałej grupy odbiorców, skupionej wokół Gabinetu Alfreda Szklarskiego, która miała okazję pogłębić swoje zainteresowanie twórczością pisarza, a także odnaleźć inspiracje związane z szeroko rozumianą tematyką podróżniczą i badaniami antropologicznymi. Prowadzenie: Mateusz Świstak. Warsztaty realizowane w ramach projektu „Pola widzenia książki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

13 Photos

Dźwiękomalowanie 50 – koncert dla dzieci

Data imprezy: 23 października 2017 r.
Koncert muzyki klasycznej w ramach cyklu Dźwiękomalowanie (przy współpracy z Instytucją Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia).

12 Photos

Pola widzenia książki – wycieczka miejska

Data imprezy: 21 października 2017 r.
Wycieczka miejska szlakiem Alfreda Szklarskiego. Prowadzenie: Paweł Graja. Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Pola widzenia książki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

13 Photos

Pola widzenia książki – Literatura/Podróż 4

Data imprezy:16 października 2017 r.
Celem zajęć było stworzenie stałej grupy odbiorców, skupionej wokół Gabinetu Alfreda Szklarskiego, która miała okazję pogłębić swoje zainteresowanie twórczością pisarza, a także odnaleźć inspiracje związane z szeroko rozumianą tematyką podróżniczą i badaniami antropologicznymi. Prowadzenie: Mateusz Świstak. Warsztaty realizowane w ramach projektu „Pola widzenia książki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

11 Photos

Pola widzenia książki – Literatura/Baśń 4

Data imprezy: 16 października2017 r.
Zajęcia dla młodzieży były poświęcone odkrywaniu na nowo baśniowego świata. Zarówno tego zamkniętego w klasycznych utworach braci Grimm czy Charles’a Perraulta, jak i tego, który mieszka głęboko w nas. Prowadzenie: Mateusz Świstak. Warsztaty realizowane w ramach projektu „Pola widzenia książki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

11 Photos

Pokaz Sztuki Mężczyzn – Sławomir Brzoska

Data imprezy: październik 2017 r.
Pokaz Sztuki Mężczyzn – cykl wystaw w Galerii Intymnej poświęcony twórczości artystów działających na Śląsku. Pokazy skupione były na wielości postaw twórczych, jak i różnorodności stosowanych technik. Sławomir Brzoska - Zrealizował ponad 50 wystaw indywidualnych, brał udział w ponad 150 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Przeprowadzał performance’y i akcje w różnych zakątkach świata na pięciu kontynentach („Szkice w podróży”). Zajmuje się rzeźbą, sztuką instalacji, video, performance oraz nomadycznym doświadczaniem świata.

17 Photos

Pola widzenia książki – Literatura/Taniec 6

Data imprezy: 12 października 2017 r.
Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się, czym jest kultura ludowa, zobaczyli jak często w literaturze pojawiają się odwołania do niej i jak jest ona przedstawiana. Uczniowie zdobyli wiedzę o polskich tańcach i muzyce ludowej, nauczyli się szukać informacji o nich, jak również poznali w praktyce przykłady polskich tańców tradycyjnych oraz muzykę, która im towarzyszy. Prowadzenie: Jakub Fedak. Warsztaty realizowane w ramach projektu „Pola widzenia książki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

8 Photos