[LOGO]

Galeria Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Fotograficzne relacje z wydarzeń w Bibliotece Śląskiej

Rok Wojciecha Korfantego – warsztaty

Data imprezy: 20 kwietnia 2009 r.
W dniu 20 kwietnia 2009 r. w Bibliotece Śląskiej odbyły się warsztaty dla młodzieży licealnej z okazji Roku Wojciecha Korfantego.

15 Photos

Otwarcie Gabinetu Wojciecha Korfantego

Data imprezy: 20 kwietnia 2009 r.

9 Photos

Dzień Islamu w Kościele katolickim

Data imprezy: 9 kwietnia 2009 r.
W ramach spotkania "Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce" w Bibliotece Śląskiej wysłuchano prelekcji Marka Moronia – członka Rady Wspólnej Polskich Katolików i Muzułmanów oraz zorganizowano pokaz slajdów z Dnia Islamu.

11 Photos

Kufer Guliwera 2009

Data imprezy: 6 kwietnia 2009 r.
Kufer z książkami przekazywany jest co roku wybranej bibliotece publicznej w kraju, wyróżniającej się swoją działalnością i wynikami czytelnictwa. W tym roku Kufer Guliwera otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach w województwie świętokrzyskim.

26 Photos

Europejskie spotkanie

Data imprezy: 1 kwietnia 2009 r.
Prof. Genowefa Grabowska, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz prof. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej, zorganizowali „Europejskie spotkanie” podsumowujące konkurs na logo symbolizujące Śląsk w Unii Europejskiej. Wręczono nagrody. W kategorii głównej – profesjonaliści laureatem został Darek Czernek z Bestwiny, pierwsze miejsce w kategorii dodatkowej zajęła Joanna Makowska z Rybnika. Podczas spotkania prof. Genowefa Grabowska wygłosiła wykład pt. „Blaski i cienie członkostwa Polski w Unii Europejskiej”.

30 Photos

Konkurs plastyczny „Zakładka literatka”

Prace dzieci i młodzieży – czytelników bibliotek publicznych województwa śląskiego – nagrodzone w organizowanym przez Bibliotekę Śląską konkursie plastycznym „Zakładka literatka”

9 Photos

Spotkanie z Andrzejem Stasiukiem

Data imprezy: 11 marca 2009 r.
Spotkanie z Andrzejem Stasiukiem, pisarzem, felietonistą, wydawcą, laureatem nagrody literackiej Nike. Spotkanie prowadziła Marta Cuber.

16 Photos

Kawiarenka Kulturalno-Literacka: prelekcja Radosława Klimka

Data imprezy: 10 marca 2009 r.
Kolejne spotkanie w ramach kawiarenki kulturalno-literackiej. Temat brzmiał: W krainie Utopca. Ludowe źródła prozy
Andrzeja Sapkowskiego. Prelekcje wygłosił Radosław Klimek, spotkanie prowadziła Lucyna Smykowska-Karaś.

8 Photos

Moda na polski

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego młodzież z ponad 30 szkół średnich pisała w sobotę w Katowicach, w historycznej Sali Sejmu Śląskiego, dyktando przygotowane przez przewodniczącego Rady Języka Polskiego prof. Andrzej Markowskiego. W ten sposób zainaugurowano ogólnopolską akcję „Moda na polski”. Biblioteka Śląska była współorganizatorem imprezy.
W ramach obchodów miało miejsce również spotkanie z pisarzem Wojciechem Kuczokiem i wystawa pt. „Uroda polszczyzny”.

47 Photos

Spotkanie z Manuelą Gretkowską

Data imprezy: 4 lutego 2009 r.
Spotkanie z Manuelą Gretkowską. Spotkanie prowadziła Marta Cuber.

23 Photos