[LOGO]

Galeria Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Fotograficzne relacje z wydarzeń w Bibliotece Śląskiej

Kawiarenka Kulturalno-Literacka: prelekcja Radosława Klimka

Data imprezy: 10 marca 2009 r.
Kolejne spotkanie w ramach kawiarenki kulturalno-literackiej. Temat brzmiał: W krainie Utopca. Ludowe źródła prozy
Andrzeja Sapkowskiego. Prelekcje wygłosił Radosław Klimek, spotkanie prowadziła Lucyna Smykowska-Karaś.

8 Photos

Moda na polski

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego młodzież z ponad 30 szkół średnich pisała w sobotę w Katowicach, w historycznej Sali Sejmu Śląskiego, dyktando przygotowane przez przewodniczącego Rady Języka Polskiego prof. Andrzej Markowskiego. W ten sposób zainaugurowano ogólnopolską akcję „Moda na polski”. Biblioteka Śląska była współorganizatorem imprezy.
W ramach obchodów miało miejsce również spotkanie z pisarzem Wojciechem Kuczokiem i wystawa pt. „Uroda polszczyzny”.

47 Photos

Spotkanie z Manuelą Gretkowską

Data imprezy: 4 lutego 2009 r.
Spotkanie z Manuelą Gretkowską. Spotkanie prowadziła Marta Cuber.

23 Photos

Nowa administracja USA – co to oznacza dla Polski i Europy

Data imprezy: 26 stycznia 2009 r.
Spotkanie z amerykańskimi dziennikarzami Lynne Olson i Stanleyem Cloudem pt. "Nowa Administracja USA – co to oznacza dla Polski i Europy. Spotkanie zorganizowano we współpracy z Konsulatem Generalnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie.

10 Photos

Śląski Oskar 2008

Data imprezy: 23 stycznia 2009 r.
W sali audytoryjnej Biblioteki Śląskiej w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia Śląskich Oskarów. Śląski Oskar to promowanie tego, co dla Śląska najlepsze. Jednym z tegorocznych laureatów Śląskiego Oskara został prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan. Kapitule Śląskiego Oskara przewodniczył prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek.

21 Photos

Kawiarenka Kulturalno-Literacka: prelekcja na temat Górnego Śląska

Data imprezy: 20 stycznia 2009 r.
Kolejne spotkanie w ramach kawiarenki kulturalno-literackiej. Tematem spotkania była: Ciekawa historia Górnego Śląska. Spotkanie prowadziła Lucyna Smykowska-Karaś.

5 Photos

Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia 2008

Data imprezy: 20 grudnia 2008 r.
Uroczyste wręczenie Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia, przyznawanej przez Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

39 Photos

Kawiarenka Kulturalno-Literacka: prelekcja Izabeli Mikrut

Data imprezy: 16 grudnia 2008 r.
Tematem spotkania był Śląsk w kabarecie – kabaret na Śląsku. Prowadzenie Lucyna Smykowska-Karaś

19 Photos

Odsłonięcie popiersia Jana Mitręgi

Data imprezy: 12 grudnia 2008 r.
Uroczystość odsłonięcia popiersia zmarłego przed rokiem długoletniego ministra górnictwa i energetyki Jana Mitręgi. Popiersie dłuta Zygmunta Brachmańskiego stanęło w "Benedyktynce", sali Biblioteki Śląskiej obok popiersi innych znanych Ślązaków. Z inicjatywą uczczenia ministra wyszli jego byli współpracownicy i przyjaciele, którzy utworzyli "Komitet Pamięci Jana Mitręgi". W uroczystości uczestniczyli synowie zmarłego Marian i Piotr wraz z rodzinami.

19 Photos

Przejęcie księgozbioru Arnolda Zweiga

Data imprezy: 8 grudnia 2008 r.
Uroczystość przejęcia przez Bibliotekę Ślaską księgozbioru Arnolda Zweiga. Kolekcję (książki, rękopisy, grafiki) ofiarował Bibliotece niemiecki bibliofil i kolekcjoner, pan Berhard Stübner. W uroczystości uczestniczył również prof. dr Eef Overgaauw – kierownik działu rękopisów Staatsbibliothek w Berlinie.

22 Photos